Vi är specialiserade på revision av
bostadsrätts­föreningar

Alla bostadsrättsföreningar behöver en revisor

Som styrelseledamot kan det vara svårt att hålla reda på de krav som ställs på ekonomin och förvaltningen i föreningen. Samtidigt har du ett stort ansvar. I vår granskning ingår att ni får framåtriktade förbättringsförslag för att skapa ordning och reda i föreningen.

Vi erbjuder tjänster till både er som behöver ha en auktoriserad revisor och till er som behöver en revisor.
Vår roll är att opartiskt granska bostadsrättsföreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. Vi kan även finnas med under hela året för att stötta er i ert ekonomiska arbete.

Vi utbildar och finns där som bollplank

Beroende på vilken kompetens just er styrelse har kan vi skräddarsy en utbildning där ni till exempel får lära er de viktigaste ekonomiska kunskaperna, vilket ansvar ni har, hur man läser en årsredovisning och grundläggande styrelsearbete. 
Uppkommer några frågor under styrelsearbetets gång finns vi där som bollplank för er. 

Kontakta oss