Revisionsbyrån för Bostadsrätts­föreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med revision

Vi skapar trygghet för styrelsen

Vi skapar trygghet för föreningens styrelse, för medlemmarna och för externa parter. Det gör vi genom att säkerställa att årsredovisningen är korrekt och genom att granska styrelsens förvaltning. 
Att ta hjälp av en revisor är inte bara en trygghet, det är även ett måste. BRF Revision har lång erfarenhet av just bostadsrättsföreningar. Vi är enkla och smidiga att arbeta med och vi anpassar vårt erbjudande efter era behov och önskemål. 

Utbildning och styrelsearbete

Förutom att granska bokslut och årsredovisning deltar vi gärna på något av era styrelsemöten för att utbilda er i hur ekonomiarbetet i en bostadsrättsförening går till och hur ni startar ert årshjul. Vi kan även stötta er i struktur och styrelsearbete samt under årets gång följa upp att ni är på rätt spår. 

Hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet

BRF Revision grundades av Christian Kromnér, auktoriserad revisor med lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med både ekonomi och styrelsearbete. 
Vi arbetar helt digitalt med automatiserade flöden och kan därför erbjuda våra tjänster till bostadsrättsföreningar i hela landet.